Program Operacyjny – Inteligentny Rowzój 2014-2020

Perfekcyjnie zaprojektowany


Ogród jest jak najlepszej marki garnitur. Doskonale wiemy, że dobrze skrojone i wykonane z dobrych materiałów ubranie służy nam przez wiele lat. Tak samo jest z ogrodem - umiejętne dobranie materiałów i roślin oraz ich świadome zestawienie, uwzględniające indywidualne potrzeby i zamiłowania właściciela są istotą pięknego i funkcjonalnego ogrodu, który harmonijnie wpisuje się w otaczający krajobraz.
home_business2_icon1

Nasza Oferta

Oferujemy szeroki zakres usług, począwszy od projektowania poprzez realizację, aż do pielęgnacji i fachowych konsultacji...
home_business2_icon2

Nasze Inspiracje

Dokonamy wszelkich starań, aby Państwa ogrody były atrakcyjne o każdej porze roku! Posiadamy najlepsze ekologiczne rozwiązania.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! Na pewno znajdziemy najlepsze rozwiązanie...


Przejdź do kontaktu

 

Firma Eko-ogród jest beneficjentem w PROGRAMIE OPERACYJNYM Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Realizujemy projekt pt. ,,Opracowanie znacząco ulepszonego wyrobu w postaci „nawierzchni przepuszczalnej” zwiększającej retencję wody”.

Celem projektu jest wdrożenie w działalności gospodarczej efektów zakupionej od jednostki naukowej usługi opracowania znacząco ulepszonego wyrobu, jakim będzie „nawierzchnia przepuszczalna” jako innowacji produktowej.  Wynikiem projektu będzie znacząco ulepszony wyrób jakim będzie „nawierzchnia przepuszczalna (rozwiązanie zwiększające retencję wody)”. Innowacyjność produktowa niniejszego projektu będzie polegała opracowaniu nawierzchni o zupełnie nowatorskim, odrębnym od innych składzie dla nawierzchni o znacznie większym stopniu przepuszczalności, które będzie można stosować zarówno na terenach zurbanizowanych jak i ogrodach, placach osiedlowych itp. Dodatkowo, będzie to nawierzchnia która będzie mogła być zastosowana na terenach o większym niż 5 % spadku, ze względu na trwałość i wytrzymałość (nie będzie ona narażona na osypywanie i wymywanie).

Celem stosowania nawierzchni przepuszczalnych jest umożliwienie przesiąkania wody do gruntu tak aby zmniejszyć spływ powierzchniowy wody do kanałów deszczowych. Przesiąkanie takiej wody do gleby i wykorzystanie jej przez rośliny przyczynia się do jej oczyszczania oraz sprzyja roślinom, które w miastach cierpią na bardzo złe warunki wodno-glebowe oraz suszę. Z powodu coraz częściej występujących gwałtownych zjawisk pogodowych spowodowanych zmianą klimatu tereny zurbanizowane coraz częściej borykają się z efektami i skutkami powodzi i podtopień. Nasz wyrób przyczyni się do zmniejszenia efektów takich zjawisk. Realizacja niniejszego projektu jest dla naszego przedsiębiorstwa ogromną szansą zaistnienia na szerszym rynku i rozwoju działalności. Sprzyjającym czynnikiem jest obowiązujący obecnie trend na rynku zarówno krajowym jak i zagranicznym, gdzie propagowane są rozwiązania służące ochronie środowiska i poprawie jakości życia. Nawierzchnie przepuszczalne o podwyższonych parametrach będą doskonałym rozwiązaniem, które przyczynią się do poprawy klimatu oraz jakości i komfortu życia mieszkańców na terenach zurbanizowanych w aglomeracjach miejskich

Wartość projektu: 225 090,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 183 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 146 400,00 zł